Gezondheidsadvies,Chinees Kruidentherapie, Acupunctuur, Acupressuur, Moxa, Cupping, Gua sha, Tui-Na therapeut,Alternatieve en Natuurgeneeskundetherapie.

Afvallen

Obesitas (verwante en min of meer synonieme termen zijn overgewicht, zwaarlijvigheid, vetzucht, corpulentie, dikheid, en adipositas) is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Dit kan leiden tot een kortere levensverwachting en/of meer gezondheidsproblemen. De autoriteiten beschouwen het dan ook als een van de ernstigste problemen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw.
Mensen met een queteletindex of body mass index (BMI) hoger dan 30 kg/m2 worden als obees beschouwd. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo's te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Zwaarlijvigheid is bij wilde dieren vrij zeldzaam, maar niet ongewoon bij mensen en bij huisdieren, die vaak overvoed zijn en te weinig bewegen.
In een groot deel van de moderne wereld (vooral in de westerse wereld) worden mensen met obesitas beschaamd en gestigmatiseerd. Dit fenomeen wordt "fatshaming" genoemd. Toch werd het vroeger algemeen gezien als een symbool van rijkdom en vruchtbaarheid, en in sommige delen van de wereld is dat nog steeds zo.

Ziekten
Zwaarlijvigheid gaat gepaard met een verhoogd risico op vele lichamelijke en geestelijke aandoeningen.
De gevolgen voor de gezondheid zijn globaal in twee categorieën te verdelen: gevolgen die toe te schrijven zijn aan een verhoogd vetgehalte (zoals artrose, obstructieve slaapapneu, rugpijn, artrose van heupen, enkels en knieën, depressie en lage zelfwaardering, sociale stigmatisatie) en die voortkomen uit een verhoogd aantal vetcellen (diabetes, kanker en cardiovasculaire ziekte en niet-alcoholische leververvetting). Deze laatste categorie ziekten komt meestal tot uiting in een metabool syndroom, een combinatie van medische aandoeningen, waaronder diabetes mellitus type 2, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte in het bloed en hoog triglyceridengehalte.
Bij een toename van het lichaamsvet verandert de reactie van het lichaam op insuline, wat kan leiden tot insulineresistentie. Het verhoogde vetgehalte veroorzaakt ook een pro-inflammatoire toestand en een protrombotische toestand.
Deze complicaties worden ofwel rechtstreeks door obesitas veroorzaakt of hangen indirect daarmee samen door factoren met dezelfde oorzaak, zoals een slecht eetpatroon of een zittend leven. Er is niet altijd een sterke samenhang tussen obesitas en specifieke aandoeningen. De relatie met type 2 diabetes behoort tot de sterkste. Overmatig lichaamsvet is de oorzaak van 64% van de gevallen van diabetes bij mannen en van 77% bij vrouwen.
In overeenstemming met gegevens uit de cognitieve epidemiologie bevestigen een groot aantal onderzoeken dat obesitas gepaard gaat met cognitieve stoornissen. Het is op dit moment niet duidelijk of obesitas cognitieve stoornissen veroorzaakt, of andersom.
Ook onvruchtbaarheid komt veel voor bij zwaarlijvigheid.

Andere factoren

 • eetziekte zoals eetbuienstoornis
 • toename van de hoeveelheid koolhydraten en toegevoegde suikers in de voeding, met name fructose
 • Stress


In 2006 werden in een overzicht nog tien andere mogelijke redenen voor de recente toename van obesitas opgesomd:

 • te weinig slaap
 • hormoonverstorende stoffen (milieuvervuiling die het vetmetabolisme verstoort)
 • minder afwisseling in de omgevingstemperatuur
 • afname van het roken, roken onderdrukt namelijk de eetlust
 • toegenomen gebruik van medicijnen die gewichtstoename kunnen veroorzaken (bijv. atypische antipsychotica)
 • relatief groter wordende leeftijds- en etnische groepen waarvan de leden vaak zwaarder zijn
 • zwangerschap op hogere leeftijd (waardoor kinderen gevoeliger kunnen zijn voor obesitas)
 • epigenetische risicofactoren die van generatie op generatie worden doorgegeven
 • natuurlijke selectie op een hogere BMI
 • kiezen voor een vergelijkbare partner dat leidt tot een concentratie van risicofactoren voor obesitas (daardoor neemt het aantal mensen met obesitas verhoudingsgewijs toe).

Hoewel er een aanzienlijke hoeveelheid bewijs is dat de invloed van deze mechanismen op de toename van obesitas ondersteunt, is het definitieve bewijs nog niet geleverd en stellen de auteurs dat deze factoren waarschijnlijk minder invloed hebben dan de factoren die in de vorige alinea zijn beschreven.
Bij jeugdobesitas dragen, net als bij obesitas bij volwassenen, vele factoren bij aan de stijgende percentages. Veranderingen in eetgewoonten en minder lichaamsbeweging worden gezien als de twee belangrijkste oorzaken van de stijgende percentages. Omdat jeugdobesitas vaak tot op volwassen leeftijd blijft bestaan, worden obese kinderen vaak onderzocht op hypertensie, diabetes, hyperlipidemie en leververvetting.

In onderzoeken gericht op erfelijke patronen in plaats van op specifieke genen, is gebleken dat 80% van de nakomelingen van twee obese ouders obesitas had, tegen minder dan 10% van nakomelingen van ouders met een normaal gewicht.

tussen 1990 en 2001 is het aantal mensen dat zwaarlijvig is met 61% gestegen. Deze trend zet zich wereldwijd voort en beperkt zich niet tot Europa en de Verenigde Staten. Sinds eind jaren tachtig is obesitas in Latijns-Amerika en Azië sterk in opmars. Het ontwikkelen van obesitas is dus multifactorieel bepaald; er is een zekere aanleg voor nodig boven op een verkeerde voeding en/of verkeerd voedingspatroon. In een aantal studies is aangetoond dat flesgevoede kinderen meer risico lopen op het ontwikkelen van obesitas. Zo ook bij kinderen van moeders waar gedurende de zwangerschap de bloedglucosewaarden te hoog of juist te laag zijn geweest. Opvallend is het aantal personen met overgewicht die geboren zijn tijdens de hongerwinter van 1944-1945, juist in een tijd dat voedsel niet in grote hoeveelheden voorhanden was.

Andere aandoeningen
Sommige lichamelijke en psychische aandoeningen en de medicijnen die worden gebruikt om die te behandelen, kunnen het risico op obesitas vergroten. Onder de medische aandoeningen die het risico op obesitas vergroten zijn enkele zeldzame genetische syndromen, maar ook enkele aangeboren of later verkregen aandoeningen zoals: hypothyreoïdie, syndroom van Cushing, groeihormoondeficiëntie en de eetstoornissen 'binge'-eten en nachtelijk eten. Obesitas wordt echter niet gezien als een psychische stoornis en is daarom niet als psychische stoornis opgenomen in de DSM-IVR. Het risico op overgewicht en obesitas is hoger bij mensen met dan bij mensen zonder psychische stoornis.
Sommige medicijnen kunnen zorgen voor gewichtstoename of veranderingen in de lichaamssamenstelling. Dit betreft o.a. insuline, sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionen, atypische antipsychotica, antidepressiva, steroïden, bepaalde anti-epileptica (fenytoïne en valproïnezuur), pizotifeen en sommige vormen van hormonale anticonceptiva.

Roken
Roken heeft een aanzienlijk effect op lichaamsgewicht. Mensen die stoppen met roken komen gemiddeld 4,4 kg (mannen) respectievelijk 5 kg (vrouwen) aan. Veranderende percentages rokers hebben echter weinig effect op het totale obesitaspercentage gehad

Virussen en bacteriënHet onderzoek naar het effect van virussen en bacteriën op de stofwisseling staat nog in de kinderschoenen. Er zijn verschillen in darmflora gevonden tussen magere en obese mensen. Er zijn aanwijzingen dat de darmflora in obese en magere mensen van invloed kan zijn op de capaciteit van de stofwisseling. Gedacht wordt dat deze kennelijke verandering in stofwisselingscapaciteit tot een groter vermogen tot energieopslag in de vorm van vet leidt en zo bijdraagt aan het ontstaan van obesitas. Of deze verschillen de directe oorzaak of het gevolg zijn van obesitas moet nog onomstotelijk worden vastgesteld.Bij mensen en verschillende diersoorten is verband gevonden tussen virussen en obesitas. Zo heeft recent onderzoek aangetoond dat besmetting met een adenovirus zwaarlijvigheid bij dieren (o.a. kippen en muizen) kan veroorzaken. Er moet nog verder worden onderzocht of dat voor de mens ook geldt en als dat het geval is, in welke mate dit verband heeft bijgedragen aan de toename van obesitas.

Zeg ‘acupunctuur’ en veel mensen zeggen ‘afvallen’. Maar hoe werkt dat dan? Hoe kunnen een paar naaldjes in het lichaam de pondjes doen wegsmelten?
Veel mensen weten niet dat dat TCG een compleet medisch systeem is, met een holistische kijk op lichaam, diagnose en behandeling ‒ zie het citaat hierboven. Een behandeling met acupunctuur staat dus nooit op zichzelf.
Voeding centraal
Centraal bij het bereiken van een gezond gewicht staat goede, vitale voeding die de gezondheid ondersteunt. Maar het valt niet mee om een dieet vol te houden. En een paar dagen of zelfs een paar weken je eraan houden is gewoon niet genoeg. Een paar pond per maand, iedere maand, afvallen is al een hele prestatie en veel mensen kunnen professionele hulp dan ook goed gebruiken. Moet er een heleboel gewicht af, maar volg je een slecht dieet, dan is acupunctuur geen wondermiddel. En wil je van een normaal gewicht naar een filmsterren-figuur, dan zal acupunctuur ook niet veel doen.
Wat kan acupunctuur dan wel?
Het kan iets doen aan de achterliggende oorzaak van het overgewicht. Zoals:

 1. Pijn: wie pijn heeft, heeft moeite met voldoende bewegen en is vaak geneigd teveel te eten ter compensatie. Er is veel bewijs dat acupunctuur goed werkt tegen verschillende soorten pijn.
 2. Geestelijke gezondheid: nervositeit en depressie kunnen eetgedrag nadelig beïnvloeden, en acupunctuur kan hier een grote hulp bij zijn. Beter voor jezelf zorgen is een eerste stap naar een normaal gewicht.
 3. Hormonale disbalans: schildklier, bijnieren, pancreas en geslachtshormonen die niet in balans zijn, kunnen bijdragen aan gewichtstoename. Acupunctuur kan helpen de hormonen in evenwicht te brengen en het gemakkelijker maken om gewicht te verliezen.
 4. Stress: als we stress hebben, zijn we geneigd om ons gedachteloos vol te proppen. Bovendien is chronische stress gelinkt aan de aanmaak van bijnierhormoon, wat ons lichaam stimuleert om vet op te slaan.
 5. Stress die ontstaat door diëten: als we zo weinig eten dat we daadwerkelijk afvallen, ervaart het lichaam dat als signaal van ‘gevaar: hongersnood’ en produceert stresshormonen.
 6. Een schommelende suikerspiegel: een suikerspiegel die te snel op en neer gaat, geeft behoefte aan zoetigheid. Het eten van snelle suikers brengt die nog meer uit balans, een zichzelf versterkend proces.
 7. Constipatie of maagzuurproblemen.
 8. Waterretentie: wie echt overgewicht heeft, heeft vaak ook oedeem (vocht wordt vastgehouden). Dit voorkomt dat het lichaam bloed en andere vloeistoffen correct circuleert. Acupunctuur kan de waterwegen openen en het lichaam helpen het teveel af te voeren.

De genoemde oorzaken zijn vaak grote blokkades bij het bereiken van gezond gewicht. Het resultaat van acupunctuur als ondersteuning van een gezonde voeding komt uit onderzoek zo sterk naar voren, dat het International Journal of Obesity de behandeling met acupunctuur bij afvallen enthousiast propageert.

Op welke manier helpt het jou om af te vallen?
Ooracupunctuur (auriculair, auriculotherapie): Versterkt de spijsvertering, helpt afvalstoffen af te voeren, vermindert de eetlust, vermindert gevoel iets in de mond te willen stoppen, geeft rust en versterkt de wilskracht.
Lichaamsacupunctuur: Balanceert jouw disbalans, versterkt de spijsvertering, helpt afvalstoffen af te voeren, geeft rust en versterkt de wilskracht.
Voedingssupplement: Helpt afvalstoffen af te drijven en ondersteunt de spijsvertering.
Herbal Slim Thee: Goede kwaliteit Oolong thee. Stimuleert de vetverbranding en vermindert de eetlust.
Voedingsadvies gebaseerd op Chinese Voedingsleer: Dit is een persoonlijk advies, afgestemd op jouw disbalans en behoeften.
Het gebruik van deze middelen samen biedt jou een gedegen ondersteuning bij het afvallen. Afslanken met acupunctuur is verantwoord gewicht verliezen. Afvallen met acupunctuur helpt namelijk bij het op gewicht blijven op lange termijn. Met acupunctuur afvallen is dus een verantwoorde keuze om af te slanken.

Samen met acupunctuur afvallen
Afvallen met acupunctuur vraagt uiteraard ook commitment van jou. Acupunctuur is uiteraard geen wondermiddel, die overtollige kilo's als sneeuw voor de zon zomaar laat verdwijnen. Een vitaal lichaam en een gezonde geest vragen om goede voeding en een balans tussen beweging, inspanning en rust. Hier kun jij aan werken. Acupunctuur ondersteunt jou hier graag in, door het versterken van je wilskracht, het geven van rust en het balanceren van de systemen in jouw lichaam. Samen is het een stuk makkelijker. Veel mensen hebben goede ervaringen met acupunctuur. Neem contact op voor vrijblijvend advies indien u meer wilt weten over met acupunctuur afvallen.