Gezondheid Centrum Health Care Zheng Tong, Gezondheidsadvies,Chinees Herbalist, Kruidentherapie, Acupunctuur, Acupressuur, Moxa, Cupping, Gua sha, Tui-Na en Natuurgeneeswijzentherapie.

Privacybeleid Healthcare Zheng Tong

We zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in Healthcare Zheng Tong. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Healthcare Zheng Tong. U dient zich ervan bewust te zijn dat Healthcare Zheng Tong niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Healthcare Zheng Tong respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

1. Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden gedeeld met servicedienst Libersy. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

2. Welke gegevens verwerkt Healthcare Zheng Tong en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer of andere communicatiegegevens, eventueel bankrekening van de betrokken patiënten;

b) een administratienummer;

c) bij minderjarige patiënten: gegevens van ouders, verzorgers, etc. d. eventueel gegevens van familieleden of anderen, die worden ingelicht over de gezondheidstoestand van de patiënt (dit kan overigens alleen met toestemming van de patiënt);

e) gegevens betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt, en in geval van erfelijke aandoeningen, diens familieleden;

f) gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling, alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;

g) gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en innen van vergoedingen;

h) gegevens betreffende de verzekering;

i) andere gegevens noodzakelijk met het oog op de beroepsuitoefening;

f) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier.

2.2 Healthcare Zheng Tong verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) de beroepsuitoefening als acupuncturist;

b) het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling, waaronder begrepen het in handen stellen van derden van vorderingen

c) het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole

d) het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek e. intercollegiaal (studie)overleg, waarbij de gegevens niet herleidbaar zijn tot de betreffende persoon.

2.3 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

a) degene die rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de behandeling van de patiënt (voor zover noodzakelijk);

b) degene die optreedt als vervanger van de verantwoordelijke (voor zover noodzakelijk);

c) zorgverzekeraars, voor zover noodzakelijk met het oog op verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;

d) derden die belast zijn met het innen van vorderingen, voor zover de verstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens bevat. 

3. Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

4. Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

5. Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze Dienstverlening. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

6. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

7. Keuzes voor persoonsgegevens

Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

8. Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

10.Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Gebruikers van onze dienstverlening hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Healthcare Zheng Tong
Zuidpoolsingel 172F
2408 ZE Alphen aan den Rijn

064-890 8641
www.healthcarezhengtong.com
Info@healthcarezhengtong.com