Gezondheid Centrum Health Care Zheng Tong, Gezondheidsadvies,Chinees Herbalist, Kruidentherapie, Acupunctuur, Acupressuur, Moxa, Cupping, Gua sha, Tui-Na en Natuurgeneeswijzentherapie.

Tui Na-推拿-正骨-按摩:(Chiropractie, Fysiotherapie, Massage) 

Background

A Chinese manipulative therapy that uses Taoist and martial arts principles in an effort to achieve balance. Tui Na- massage is een Chinese specificiteit die rekening houdt met de meridianen en acupunctuurpunten van het lichaam, het maakt deel uit van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). Tui Na is een woord dat duwen (tui - 推) en grijpen (na - 拿) betekent, technieken en manoeuvres die ‘energieblokkades’ opheffen of ‘energie’ stimuleren of versterken. Het zou inwerken op de reflexzones om het lichaam en de geest te versterken en te stimuleren. Het doel is om energieën te laten circuleren en in evenwicht te brengen.
De TuiNa zou rond 1300 voor Christus zijn ontstaan . AD in centraal China, in de oude hoofdstad van China, in Luoyang (Henan).

Tui na is a hands-on body treatment that uses Chinese Daoist principles in an effort to bring the eight principles of traditional Chinese medicine into balance. The practitioner may brush, knead, roll, press, and rub the areas between each of the joints, known as the eight gates, to attempt to open the body's defensive chi (wei qi) and get the energy moving in the meridians and the muscles. Techniques may be gentle or quite firm. The name comes from two of the actions: tui means "to push" and na means "to lift and squeeze." Other strokes include shaking and tapotement. The practitioner can then use range of motion, traction, and the stimulation of acupressure points. These techniques are claimed to aid in the treatment of both acute and chronic musculoskeletal conditions, as well as many non-musculoskeletal conditions.
As with many other traditional Chinese medical practices, there are different schools which vary in their approach to the discipline. In traditional Korean medicine it is known as chuna, and it is related also to Japanese massage or anma and its derivatives shiatsu and sekkotsu. In the West, tui na is taught as a part of the curriculum at some acupuncture schools.
Er zijn verschillende vormen van Tui Na. Vaak wordt een op shiatsu (dat wil zeggen drukpuntmassage) gelijkende vorm van massage toegepast. Andere vormen van Tui Na maken gebruik van het manipuleren van de ledematen. Ook kan de therapeut de gewrichten manipuleren door de ledematen te bewegen.
Tui Na behoort tot de traditionele Chinese geneeskunde.

 • Qigong Tuina

De Qigong Tuina is een van de instrumenten van de traditionele Chinese geneeskunde (TCM). Hoewel relatief ongebruikelijk als we het vergelijken met acupunctuur , is het onderwerp van een zeker enthousiasme in China net als in Frankrijk: publicatie van verschillende boeken in de Franse taal, training van beoefenaars door verschillende Chinese leraren in Frankrijk (Pr Bai Yunqiao, Dr Liu Dong) en het bestaan ​​van verschillende opleidingscentra gewijd aan deze methode sinds 2004 in Frankrijk.

 • Definitie

Qigong ( Vereenvoudigd Chinees  : ; Traditioneel Chinees  : ; pinyin  : qì gōng) betekent "werk van energie". Deze term verwijst naar bewegings-, ademhalings- en houdingsmethoden die in China worden beoefend om de gezondheid te behouden.
Tuina (( Vereenvoudigd Chinees推拿; Traditioneel Chinees  : 推拿; pinyin  : tuī ná) betekent letterlijk Duwen en Grijpen. Dit zijn de namen van twee massagetechnieken. Tuina verwijst naar traditionele Chinese therapeutische massage.
Qigong Tuina betekent dan ook "Energiemassage". Dit is een Chinese massagemethode, meestal voor therapeutische doeleinden, waarbij Qigong wordt gebruikt als hulpmiddel of als aanvulling (afhankelijk van de transmissielijnen).

 • Geschiedenis

Qigong Tuina is ongetwijfeld een van de methoden die al duizenden jaren door Chinese artsen worden beoefend. Maar als verwijzingen naar Qigong zelf-behandeling zijn te vinden op de i ste  eeuw  voor Christus. AD (vooral in Yin Shu 引 书), is het gebruik van Qi 气-concepten bij manuele zorg nauwelijks gedocumenteerd in de geschiedenis van Tuina 推拿 (in tegenstelling tot acupunctuur, waar "Qi invoeren" een van de naaldtechnieken is die wordt genoemd uit Ling Shu). Deze afwezigheid van vermelding in de teksten betekent niet dat het geen deel uitmaakte van de klinische praktijk. Hedendaagse werken over Tuina vermelden inderdaad zelden energie en sensatie, terwijl veel beoefenaars erg geïnspireerd zijn door de bijdragen van Qigong. De term Qigong Tuina lijkt te zijn verschenen op het einde van de xx ste  eeuw meerdere afzonderlijke stromen die met elkaar gemeen hebben het gebruik van Qi气in de praktijk van Tuina beschrijven.

 • Traditionele theorie

Volgens de Chinese traditie is het levend wezen, en hier meer in het bijzonder de mens, een organisatie die het resultaat is van de combinatie van materie - het materiële of fysieke lichaam - van de aard van de yin en energie - die de materie bezielt - van de natuur yáng . Het harmonieuze evenwicht tussen deze twee componenten bepaalt de gezondheidstoestand. De verstoringen van dit evenwicht zijn verantwoordelijk voor de ziekte. De energie circuleert in het bijzonder langs kanalen die meridianen worden genoemd , en verspreidt zich vanaf deze meridianen door het lichaam om het vitaliserende principe ( yáng ) toe te dienen aan alle bestanddelen van het organisme. Het heeft een zekere overeenkomst met het bloed, dat zelf circuleert in kanalen (vaten) en zich door het lichaam verspreidt om het te bevloeien met zijn yin- principe . Het evenwicht van het menselijk organisme moet altijd worden beoordeeld ten opzichte van dat van zijn omgeving, en van cycli die zijn evolutie zullen onderstrepen, cycli waarmee het in harmonie zal moeten blijven en waarvan de materiële overeenkomsten (de vijf elementen ) zullen worden gebruikt. punt voor de acupuncturist om zijn diagnose en behandeling vast te stellen volgens subtiele regels die hun oorsprong vinden in het taoïsme .
Energie ( Qi ) is beweging en de oorspronkelijke verstoring ervan zal de belemmering voor beweging zijn: de blokkering. De energie die in een gebied van het materiële lichaam wordt geblokkeerd, hoopt zich stroomopwaarts van de blokkering op, terwijl de gebieden stroomafwaarts van de blokkering een energietekort zullen vertonen. In de aanwezigheid van een aldus beschreven pathologische toestand, probeert men een diagnose te stellen door te kijken naar de niveaus waarop de energie wordt geblokkeerd en wat de reden voor de blokkering is, en vervolgens een behandeling toe te passen die de blokkering opheft en de reden voor corrigeert. dit blokkeren.

 • Meridianen

Er zijn 12 hoofdmeridianen in de traditionele Chinese geneeskunde, die beginnen (of eindigen) aan het einde van een vinger (of teen). In overeenstemming met de loop van een rivier, waarvan ze de overeenkomst zijn op het lichaam, vergroten ze zich van hun bron (uiteinde van een vinger) naar het midden van het lichaam. Ze hebben talrijke zijrivieren, of secundaire meridianen, en voeden het vlees, de spieren , de inwendige organen en het hele lichaam met hun energie .
De middenlijnen van het lichaam worden doorkruist door twee specifieke meridianen, een anterieur genaamd "conceptie", de andere posterieur genaamd "gouverneur". De meridianen vormen dus de routes waarlangs het lichaam deze energie ontvangt, die kan bestaan ​​uit een toevoer van voedingsstoffen, een aanvoer van informatie (in het bijzonder van externe oorsprong) maar ook de toegangspunten voor bepaalde ziekten.

 • De zes energieën

De zes klimatologische energieën duiden wind, hitte, warmte, droogte, koude en vochtigheid aan. Volgens de Shuowen Jiezi Dictionary of the Han Dynasty, zijn de zes energieën de uitdrukking van de dynamische Yin en Yang transformatie in de hemel.
Dit zijn: Taé Yang (Tai Yang), Chao Yang (Shao Yang), Yang Ming, Taé Yin (Tai Yin), Chao Yin (Shao Yin), Tsiué Yin (Jue Yin). Ze komen overeen met een bepaald klimaat.

 • De acht psychoviscerale entiteiten (BenShen)

De vijf Chinese elementen en hun relaties
De Benshen staan ​​in nauwe relatie met de vijf elementen en organen: Hout - Lever (Hun); Vuur - Hart (Shen); Earth - Rate (Yi); Metaal-Long (Po); Water -Rein (Zhi); Deze vijf entiteiten vertegenwoordigen fundamentele fasen van Shen (geest):

 • De Shen is de verzameling mentale activiteiten die in het hart aanwezig zijn. Shen verwijst ook naar specifieke mentale activiteiten van het hart. Dit concept verwijst onder meer naar bewustzijn, geheugen, denken en slapen.
 • Po is het Yin-equivalent van Hun. In het Frans wordt het een lichamelijke ziel genoemd. De Po zet de materiële basis op die nodig is voor het leven, vooral tijdens de zwangerschap, waar een deel van de Po van de moeder wordt "overgedragen" aan haar kind. Dit concept verwijst onder meer naar gevoelens, sensaties, instinct, ademhaling.
 • Hun is het Yang-equivalent van Po. In het Frans wordt het de etherische ziel genoemd. De Hun overleeft het lichaam bij de dood en keert dan terug naar de staat van subtiele en immateriële energie. Het wordt onder meer toegeschreven aan het vermogen om betekenis te geven aan het leven, aan het vermogen om beslissingen te nemen in overeenstemming met het diepe 'zelf'.
 • Yi zou kunnen worden vertaald als "de gedachte". Dit is wat codeert en decodeert wat we tijdens ons leven assimileren. De Yi wordt in het bijzonder gevraagd tijdens studies, inspanningen van concentratie of memorisatie.
 • De Zhi zou kunnen worden vertaald als "de wil". Het zorgt voor doorzettingsvermogen, motivatie. Zhi zorgt ervoor dat een verbintenis, een actie, in de loop van de tijd blijft bestaan. Het maakt het ook mogelijk om de taal van het Yi te gebruiken en toe te passen in het dagelijks leven.