Gezondheidsadvies,Chinees Kruidentherapie, Acupunctuur, Acupressuur, Moxa, Cupping, Gua sha, Tui-Na therapeut,Alternatieve en Natuurgeneeskundetherapie.


Traditionele Chinese Geneeskunde


De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG/TCM) bestaat al duizenden jaren en is gebaseerd op een holistische benadering van de mens. Dat houdt in dat de mens als een onlosmakelijk deel van zijn omgeving wordt gezien. Het betekent ook dat lichaam en geest als één geheel worden beschouwd.
Lichaam is geest, zeggen traditioneel Chinese geneeskundigen. Alle processen in de mens zijn met elkaar verbonden. De lichamelijke, emotionele en geestelijke ontwikkelingen beïnvloeden elkaar voortdurend. Ziekte wordt dan ook niet gezien als een op zichzelf staand verschijnsel. Het is een lichamelijke of geestelijke uiting van een verstoring in het algehele welzijn. Deze verstoring ontstaat doordat de energiehuishouding in de mens uit balans is.  Traditionele Chinese geneeskunde, ook bekend als Chinese geneeskunde (ook afgekort als TCM, van 'Traditional Chinese medicine') is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn. Het wordt ook beschouwd als onderdeel van de Oosterse geneeskunde.
Chinese geneeskunde gebruikt hoofdzakelijk een methode van analyse en synthese bij het op een macroniveau onderzoeken van de interne systemen van het menselijk lichaam en hun wederzijdse relaties met de interne en externe omgeving, in een poging begrip te verkrijgen van de fundamentele wetten die de werking van het menselijk organisme besturen, en die verkregen kennis toe te passen op de behandeling en het voorkómen van ziekten.
Traditionele Chinese geneeskunde vindt haar oorsprong in een unieke, veelomvattende en systematische theoretische structuur waaronder de theorie van de Vijf Elementen, het meridiaanstelsel van het menselijk lichaam, Yin-Yang en andere systemen. Elke behandeling wordt uitgevoerd volgens dit filosofische raamwerk.
Het grootste deel van de filosofie van de traditionele Chinese geneeskunde werd afgeleid van de taoïstische filosofie, en reflecteert het Chinese geloof dat individuele ervaringen van mensen de principes van de menselijke beweegredenen uitdrukken. Deze beweegredenen, zij het materieel, essentieel of spiritueel, liggen ten grondslag aan het lot dat door de goden wordt bepaald.
Geschiedenis
Er wordt aangenomen dat de Gele Keizer het boek Neijing Suwen ("Basisvragen van Inwendige Geneeskunde"), ook wel Huangdi Neijing genoemd, heeft laten schrijven als resultaat van zijn dialoog met zijn minister Ch’i Pai. Dit zou gebeurd zijn tijdens het gouden tijdperk van zijn heerschappij van 2698 tot 2598 v.Chr. Tegenwoordig menen wetenschappers dat de titel meer dan tweeduizend jaar geleden gevormd werd als eponiem tussen de Zhou- en Han-dynastie, hoewel enkele gedeelten van het werk wellicht al afstammen van 1000 jaar voor Christus.
Tijdens de Han-dynastie schreef Zhang Zhongjing tegen het einde van de tweede eeuw na Christus een boek over de behandeling van tyfus. Het bevat de allereerste verwijzing naar Neijing Suwen. De beoefenaar en voorstander van onder meer acupunctuur Huang-fu Mi (215-282 A.D.) citeert ook de Gele Keizer in zijn Chia I Ching, circa 265 jaar na Christus. Tijdens de Tang-dynastie beweerde Wang Ping een exemplaar van het originele werk van Neijing Suwen gevonden te hebben, dat hij later uitbreidde en wezenlijk veranderde. Dit werk werd herzien door een keizerlijke commissie tijdens de elfde eeuw en het resultaat was een relatief complete representatie van de ontdekking van de 'traditionele Chinese geneeskunde.


Intake en Diagnose


Bij het intakegesprek neem ik het anamnese formulier met u door, dat u digitaal van tevoren heeft ingevuld.
Een belangrijk onderdeel hiervan is welke middelen u gebruikt en wat de huisarts of specialist zegt over uw klacht.
We nemen door wat de hoofdklacht is, welke nevenklachten er zijn en wat uw doelstelling is..
Ik ga persoonsgericht te werk en kijk daarbij naar uw lichamelijke en geestelijke gezondheid volgens de Chinese Geneeswijze. Intake en Diagnose

Behandelplan

Aan de hand van de feiten, mijn gewaarwordingen en waarnemingen, de diagnose en prognose op basis van de Chinese Geneeswijze, bespreek ik samen met u een behandelplan.
Mijn advies is om na de intake, drie vervolgconsulten van 60 minuten  te plannen.
De consulten vinden initieel 1 x per week/twee weken plaats.
Na de drie consulten zal er een evaluatie plaatsvinden en eventueel zes a negen herhalingsconsulten gepland worden. Deze consulten vinden afbouwend 1 x per drie weken/maand plaats.
Het totaal aantal consulten bedraagt gemiddeld 6-10 consulten.
Als onderhoud (afhankelijk van uw klachten) kunt u rekenen op 4 consulten per jaar.

Werkwijze

Een natuurgeneeskundig consult wordt veelal vormgegeven door gebruikmaking van meervoudige werkvormen.
Soms volstaat het om een klacht met één van de werkvormen te behandelen. Vaak geeft een combinatie van verschillende werkvormen echter een beter resultaat, een meer duurzame verbetering van kwaliteit van leven. Dit merk je door een betere balans, meer levenslust en vitaliteit. 
Werkwijze


Wat voor lichamelijk constitutie ben jij?

  TCM Constitutie is een oud en jong onderwerp, het is een onderwerp voor mensen om zichzelf te begrijpen en te bestuderen. Het is een discipline die de belangrijkste verworvenheden van biologie, antropologie, geneeskunde en psychologie combineert en de oorsprong, ontwikkeling en variatie van de constitutie bestudeert: de TCM Constitutie is een discipline die de relatie tussen constitutie, gezondheid en ziekte bestudeert, dat wil zeggen de studie van de mens De discipline van fysieke kenmerken, typen en veranderingen, en hun relatie met het voorkomen, ontwikkelen en evolueren van ziekten: de studie van de fysieke constitutie helpt bij het analyseren van het voorkomen, de ontwikkeling en evolutie van ziekten, en biedt een basis voor de preventie, diagnose en behandeling van ziekten.  Negen Lichamelijke Constituties in Traditionele Chinees Geneeskunde