Gezondheid Centrum Health Care Zheng Tong, Gezondheidsadvies,Chinees Herbalist, Kruidentherapie, Acupunctuur, Acupressuur, Moxa, Cupping, Gua sha, Tui-Na en Natuurgeneeswijzentherapie.


Acupunctuur

Traditionele Chinese acupunctuur bestaat uit het inbrengen van roestvrijstalen hao tjen-naalden op specifieke punten van het lichaam (de zogenaamde acupunctuurpunten). Bij moderne toepassing kunnen eventueel andere stimuli op punten van keuze worden toegepast, zoals bestraling met laser, een laagfrequente wisselstroom op de geplaatste naalden of zelfs toediening van kleine injecties in acupunctuurpunten. Sommige praktiserende acupuncturisten plaatsen naalden op, of bij de plaats van de ziektehaard, waar anderen punten kiezen op basis van de symptomen. In de traditionele acupunctuur wordt meestal een combinatie van punten gebruikt.

Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde verklaart men ziekte en gezondheid (onder meer) de volgende uitgangspunten:

Levensenergie (ook wel: chi) circuleert door 12 meridianen die vertakkingen hebben naar alle organen en lichaamsfuncties. Deze 12 meridianen bevinden zich zowel aan de rechterzijde als ook aan de linkerzijde van het menselijk lichaam. Daarnaast is er sprake van 8 Extra Meridianen. Deze zijn ook alle 8 gelokaliseerd aan beide zijden van het lichaam. Zij vervullen een reserve-functie. Een tekort aan Qi kan hieruit geput worden en een overmaat aan Qi kan in deze extra meridianen opgeslagen worden.

Qi vindt haar oorsprong in de Jing. Dit is ieders bron ofwel de essentie, daar waar het leven mee begint en gevormd is door Qi van onze ouders en voorouders. Men zou het ook erfelijkheid of datgene wat aan ons doorgegeven is, kunnen noemen. De fysieke (aan de binnenzijde van het lichaam) lokalisatie van de Jing is het gebied tussen navel en bekkenrand. Dit gebied wordt bij yoga, verdedigingskunsten en tai qi quan ook wel Dantian, (Chinees) of Hara (Japans) genoemd.

De realiteit is dualistisch geordend naar een van de tegengestelde kwaliteiten van chi: hetzij Yin (vrouwelijk, donker, koud, zacht, ontvangend, comprimerend, enzovoorts) dan wel Yang (mannelijk, licht, warm, hard, gevend, expanderend, enzovoorts). Ondanks de tegengestelde eigenschappen zijn Yin en yang afhankelijk van elkaar en hebben zij elkaar nodig om tot een harmonieus, functionerend geheel te komen. Deze harmonie zorgt voor balans en voorkomt klachten en ziekte.

Fenomenen uit de natuur en het lichaam zijn geordend naar vijf groepen die de 5-Elementenleer worden genoemd: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Deze 5 Elementen vormen een cyclisch geheel die zich op 2 manieren manifesteert; de Voedende Sheng Cyclus waar bijvoorbeeld het Hout het Vuur voedt (denk aan de open haard) en de Controlerende Ko Cyclus, waarbij het ene element het andere onder controle dan wel in bedwang houdt (Water blust Vuur) en zodoende ongecontroleerde manifestatie voorkomt.

Ziekte wordt toegeschreven aan het uit evenwicht zijn van Qi. Waar het normale stromen van Qi geblokkeerd of anderszins uit balans raakt, gaat dat gepaard met verschijnselen c.q. symptomen. Een andere belangrijke factor is onze verschijning of Shen. Shen wordt beïnvloed door uiteraard Qi maar nog veel sterker door uit-balans-geraakte emoties [boosheid, angst, zorgen, bedroefdheid-verdriet, manie] en de daaraan gekoppelde mentale aard [ons karakter]. een derde ziekmakende factor is de dysbalans van het Bloed. Dit uit zich doorgaans in een stagnatie van Bloed (met acute, scherpe pijn als herkenbaar symptoom) en/of een leegte van Bloed (zoals koude-symptomen). Qi moet gemaakt worden uit Bloed, Bloed wordt bewogen door Qi. Het één functioneert dus niet goed zonder de ander en vice versa.

Met behandelingsvormen zoals acupunctuur, shiatsu, tuina maar ook bewegingsvormen als tai chi en qi gong kan men dit evenwicht herstellen. Een gezonde levenswijze is hierbij wel een voorwaarde.

energetische geneeskunde waarbij geprobeerd wordt het evenwicht tussen Yin en Yang te herstellen. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht. Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de reguliere westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van een probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak een blijvende oplossing ervaren.

De acupuncturist kan de stroming van qi bevorderen of matigen, al naar gelang de situatie. De moderne acupunctuurnaalden zijn van roestvrij staal en worden slechts eenmaal gebruikt. Ieder naaldje is afzonderlijk en steriel verpakt.


Acupressuur

Acupressuur is een van de technieken binnen de acupunctuur. Waar de acupunctuur met naaldjes werkt, wordt bij acupressuur en ook shiatsu de huid aangeraakt. Lees meer

TCM speelt ook een belangrijke rol bij Onvruchtbaarheid,  Afvallen,  Cosmetica,  Groeiachterstand bij kinderen, Stoppen met roken, Lymfoedeem,  Diabetische voeten  en Seksuele Disfunctie.